Sök
  • En textbok i svenska som andraspråk
  • av Eva Bernhardtson & Louise Tarras
Sök Meny

Innehåll

Textbokens innehåll

Min mening. Omslagsbild: Rawpixel.com/Shutterstock.com. Grafisk form: Dan Abelin.

Avsnitt 1: Ett nytt liv
A: Ali 6
B: Fatima 8
C: Anna 10
Avsnitt 2: Livskvalitet
A: Livet 12
B: Ett annat liv 14
C: Ett eget liv 16
Avsnitt 3: Annorlunda
A: Som du och jag 18
B: Vem är jag? 20
C: Kärlek för alla 22
Avsnitt 4: Barn
A: Leker och leker 24
B: Läser och lär 26
C: Vart ska du i kväll? 28
Avsnitt 5: Lära sig
A: I förskolan 30
B: I skolan 32
C: På kvällskurs 34
Avsnitt 6: Arbete
A: Heltid 36
B: Praktik 38
C: Anställning och avtal 40
Avsnitt 7: Fritid
A: Ismet fiskar 42
B: Nål och tråd 44
C: Motionera mera 46
Avsnitt 8: Tro
A: Stefan – kristen 48
B: Mustafa – muslim 50
C: En annan tro 52
Avsnitt 9: Liv och död
A: Dop 54
B: Leva tillsammans 56
C: När en människa dör 58
Avsnitt 10: Vård
A: Hem för gamla 60
B: MVC 62
C: Akuten 64
Avsnitt 11: Miljö
A: Bilar 66
B: Tvätta rätt 68
C: Vatten 70
Avsnitt 12: Samhälle
A: Sverige 72
B: Rätten till ett språk 74
C: Riksdag och regering 76
Avsnitt 13: Brott och straff
A: Dyra jeans 78
B: Kvinna i fängelse 80
C: Polisarbete 82
Avsnitt 14: Katastrofer
A: Nödnummer 112 84
B: Miljö i fara 86
C: Tsunamin 88
Avsnitt 15: Kända personer
A: Alfred Nobel 90
B: Kronprinsessan Victoria 92
C: Malala 94