Sök
  • En textbok i svenska som andraspråk
  • av Eva Bernhardtson & Louise Tarras
Sök Meny

Till läraren

Lärarhandledningen

Min mening lärarhandledning. Omslagsbild: Rawpixel.com/Shutterstock.com.

Lärarhandledningen till Min mening inne­håller hundratals övningar som passar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Tonvikten ligger på att eleven själv eller tillsammans med andra tar ställning till olika företeelser, reflekterar och jämför med egna erfarenheter. Övningarna är ordnade under tre rubriker – Samtala, Skriv och Öva mera.

Lärarhandledningen ska ses som ett smörgåsbord från vilket läraren väljer vad som passar individens/gruppens behov, nivå och intresse.

Längst bak i lärarhandledningen finns kopieringsunderlag till textbokens samtliga femton avsnitt.

Bilagor till lärarhandledningen

Nedan kan man ladda hem pdf-filer med frågor till bilderna i textboken. Eleverna svarar på frågorna enskilt, i par eller i grupp. Frågorna kan besvaras muntligt eller skriftligt. Tanken är att sätta igång språket, skapa förförståelse eller ibland bidra till att bygga ut textens innehåll. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Svaren på frågorna finns alltså inte i texten.

Skriftliga bildfrågor i pdf-format Skriftliga bildfrågor till Min mening (pdf)

Muntliga bildfrågor i pdf-format Muntliga bildfrågor till Min mening (pdf)