Sök
  • En textbok i svenska som andraspråk
  • av Eva Bernhardtson & Louise Tarras
Sök Meny

Om författarna

Eva Bernhardtson

Eva Bernhardtson har lång erfarenhet som sfi-lärare. Numera producerar hon material för information och utbildning. Hon är bland annat författare till tre böcker i serien Lätt om Sverige för bokförlaget Hedvig. Eva är även föreläsare i ämnet ”Att kommunicera i det mångkulturella Sverige”.

Hon har med Louise Tarras skrivit flera läromedel för sfi – Dags för NP (Folkuniversitetets förlag), Min mening, fem titlar i serien SamSpråk och tre Träna till test-böcker (Sanoma Utbildning).

Louise Tarras

Louise Tarras har undervisat och arbetat som pedagog inom sfi och språkintroduktion i drygt 30 år. Hon har också under en period ingått i referensgruppen vid Stockholms universitet för sfi-provet och där arbetat som konstruktör för D-provet.

Hon har tillsammans med Eva Bernhardtson skrivit flera läromedel för sfi – Dags för NP (Folkuniversitetets förlag), Min mening, fem titlar i serien SamSpråk samt tre Träna till test-böcker (Sanoma Utbildning).